Privadesa

Les teves dates són teves

Segons la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales (també mencionada com "LOPD"), totes les teves dades enviades a http://www.startupgrind.cat/, sots-dominis i perfils corporatius en xarxes socials associades a la marca Startup Grind Barcelona (d'ara en endavant "Startup Grind Barcelona") seran processades i incorporades al nostre registre de base de dades, propietat de MarsBased SL (registrat al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos), l'objectiu del qual és la gestió fiscal, econòmica i administrativa de la relació contractual i de la difusió comercial dels nostres productes i serveis.

Així mateix, t'informem que tens dret a accedir, corregir, eliminar i a treure del nostre registre les teves dades, com estableix la llei esmentada prèviament, enviant un email a alex AT startupgrind.com (subject "[LOPD] Dades personals.")

Mesures de seguretat

Les teves dades personals les tractarà MarsBased SL sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat corresponents en l'àmbit tècnic així com en l'organitzacional, com estableix el Real Decreto 1720/2007, del 21 de Diciembre, aprovat pel Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, que reglamenta el tractament de dades personals.

Si ets menor d'edat, llegeix això!

Els menors d'edat no haurieu de donar les dades personals ni a MarsBased SL ni a ningú sense el consentiment previ dels vostres pares o tutors legals. Sisplau, si ets menor d'edat, demana als teus pares o tutors legals que ens contactin i farem el millor per ajudar-te! :)

Visibilitat de les teves dades

Les dades que uses per a registrar-te per la Conferència de Startup Grind Barcelona s'usen a nivell privat, excepte la part de "Featured Attendee" on voluntàriament cadascú es pot donar d'alta per ser visible a la web amb el seu nom, fotografia i nom d'empresa. Altrament, no fem pública cap dada teva.

Usem Mailchimp per enviar les newsletters, així que revisa't la seva Política de Privadesa aquí si t'interessa.

Dades de Startup Grind Barcelona

Ja que nosaltres respectem les teves dades, amb la seva seguretat i integritat, et demanem sisplau que tu també ho facis. Si vols usar el nostre material o contingut, demana'ns permís i ho parlarem com a adults que som :)

Darrera actualització: 11 de Maig del 2018